Actueel

Toch gratis advocaat voor verdachten die OM-strafbeschikking krijgen

Verdachten die van het Openbaar Ministerie een strafbeschikking op hun bord krijgen, mogen toch gratis met een advocaat praten. Een advocaat krijgt voor zo'n consult één toevoegingspunt, heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming donderdag gemeld aan de Tweede Kamer, na overleg met de NOvA.

De advocatenorde had eerder bezwaar gemaakt tegen het plan om meer strafzaken buitengerechtelijk af te doen met behulp van een strafrechtbeschikking, in een poging de gedurende de coronacrisis ontstane achterstanden weg te werken. Volgens de strafrechtadvocatuur dreigden verdachten onvoldoende te worden geïnformeerd over hun situatie en over mogelijke afdoeningsbijstand.

De minister is het uiteindelijk eens met dit bezwaar, blijkt uit aan brief aan de Tweede Kamer van donderdag.

Het recht op een gratis eerste gesprek met een advocaat geldt ook in kleine zaken, bijvoorbeeld in het geval van geldboetes tot maximaal 2.000 euro.

Bron: advocatie.nl

Geplaatst op 20 november 2020 door Ine van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Meer ruimte voor menselijke maat bij sociale zekerheid

De regels van de overheid zijn soms zeer complex, ook in de sociale zekerheid. Kwetsbare groepen ontvangen vaak ingewikkelde brieven. Een fout is dan snel gemaakt. Maar dat moet niet meteen leiden tot het stempel fraudeur. Staatssecretaris Van 't Wout wil daarom meer ruimte voor de menselijke maat in de sociale zekerheidswetgeving.

Er wordt een aanjaagteam Preventie opgericht. Dit team krijgt de opdracht om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van fouten in de uitkeringsaanvraag. Bijvoorbeeld door nieuwe regels beter uit te leggen en onderzoek te doen naar de begrijpelijkheid van wetten. Door meer in te zetten op preventie kan schaarse handhavingscapaciteit beter worden ingezet op die plaats waar het daadwerkelijk nodig is: in de aanpak van personen die willens en wetens misbruik maken van het stelsel.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 23 november 2020 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in sociale zekerheid

Lees verder »

Werkloosheid licht gedaald in oktober, drukte bij UWV

De werkloosheid in Nederland is vorige maand licht gedaald. In totaal waren in oktober 406.000 mensen werkloos. Dat staat gelijk aan 4,3 procent van de beroepsbevolking, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Tegelijkertijd kreeg uitkeringsinstantie UWV het drukker door de gedeeltelijke lockdown.

Door de gedeeltelijke lockdown die half oktober werd afgekondigd, steeg het aantal nieuwe WW-aanvragen bij het UWV sterk. Met name uit de horeca, die kampt met gedwongen sluitingen, kwamen veel nieuwe uitkeringsaanvragen.

Bron: ANP

Geplaatst op 19 november 2020 door Ine van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in WIA

Lees verder »

Alle berichtgeving voor slachtoffers in één online overzicht

Vanaf het moment dat slachtoffers van een misdrijf aangifte doen bij de politie ontvangen zij van verschillende organisaties informatie over hun zaak. Al die informatie van politie, Openbaar Ministerie (OM), Slachtofferhulp Nederland, Centraal Justitieel Incassobureau en Schadefonds Geweldsmisdrijven is vanaf vandaag voor het slachtoffer op één centrale plek te vinden. In de persoonlijke online omgeving MijnSlachtofferzaak wordt aan de hand van een tijdlijn de voortgang van de zaak getoond en kunnen slachtoffers berichten van de organisaties eenvoudig terugvinden.

In MijnSlachtofferzaak kunnen slachtoffers met hun DigiD inloggen en staat alle informatie overzichtelijk bij elkaar: de correspondentie met de betrokken organisaties, informatie over de rechten van slachtoffers, de hulp die zij kunnen krijgen en wat de verschillende organisaties voor slachtoffers doen. Ook worden de antwoorden gegeven op veelgestelde vragen over de online omgeving. Voor de totstandkoming van MijnSlachtofferzaak zijn Politie, Slachtofferhulp Nederland, Openbaar Ministerie, Centraal Justitieel Incassobureau, Schadefonds Geweldsmisdrijven en de Justitiële Informatiedienst bij elkaar gebracht. Deze laatste partij is verantwoordelijk voor de techniek achter het portaal. MijnSlachtofferzaak blijft ook in de toekomst in ontwikkeling. Bekeken wordt of extra functionaliteiten kunnen worden toegevoegd, en of bijvoorbeeld ook nabestaanden via het portaal inzage kunnen krijgen in hun zaak.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 19 november 2020 door Ine van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Zelf WW-uitkering stopzetten verandert

Wilt u zelf uw (aanvullende) WW-uitkering stopzetten? Dan kunt u daar een verzoek voor indienen. Voorheen belde UWV met u om de einddatum van uw uitkering af te spreken. Vanaf nu geldt een vaste einddatum.

Doet u nu een verzoek om uw uitkering te laten stopzetten? Dan stopt de uitkering op de eerste dag van de maand waarin u het verzoek heeft gedaan. Laat u bijvoorbeeld op 15 november via het wijzigingsformulier weten dat u uw uitkering stop wilt zetten? Dan stopt uw uitkering op 1 november. U ontvangt dus voor de hele maand november geen uitkering meer.

U kunt uw uitkering stopzetten als de volgende situaties allemaal voor u gelden:

- u werkt of gaat werken in loondienst, én;
- u verdient 87,5% van het WW-maandloon of minder, én;
- u bent minder uren gaan werken dan voordat u werkloos werd. Dit verschil is minder dan 5 uur. Of u werkt meer uren dan of hetzelfde aantal uren als voordat u werkloos werd.

U kunt de wijziging doorgeven via een formulier, te vinden op de site van het UWV.

Bron: UWV.nl

Geplaatst op 12 november 2020 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in uitkering

Lees verder »

‘Na melding Veilig Thuis blijft thuissituatie nog vaak onveilig’

Bij ruim 50 procent van de gezinnen waarvan bij Veilig Thuis melding is gemaakt van kindermishandeling of partnergeweld, was de thuissituatie na anderhalf jaar nog alles behalve veilig. Dat blijkt uit meerjarig onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut.

Volgens het onderzoek is bij 30 procent van de gezinnen het geweld anderhalf jaar na melding bij Veilig Thuis, gestopt. Volgens het onderzoek hebben de gezinnen langdurige en specialistische hulp nodig. Pas als het geweld écht helemaal is gestopt, gaat het beter met ouders en kinderen.

Uit het onderzoek kom ook naar voren dat 50 procent van de kinderen aangeeft geen hulp te krijgen, en 30 procent ook geen steun uit de omgeving ervaart. De meeste kinderen (91 procent) hebben te maken met mishandeling, verwaarlozing of geweld tussen hun ouders.

Bron: ANP

Geplaatst op 12 november 2020 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

UWV-app voor eerste groep gebruikers

UWV heeft nu een app voor het invullen van de Inkomstenopgave op mobiele telefoon of tablet. Een eerste groep gebruikers maakt sinds 1 september gebruik van de app en beoordeelt hoe dit gaat.

Deze eerste groep van 40000 klanten vraagt het UWV hun Inkomstenopgave in te vullen met de UWV-app in plaats van via Mijn UWV. Het UWV verwacht dat de app begin 2021 voor iedereen beschikbaar is.

Bron: UWV.nl

Geplaatst op 13 oktober 2020 door Ine van Gorkum, gespecialiseerd in uitkeringen

Lees verder »

Kabinet staat levensbeëindiging toe voor ongeneeslijk zieke kinderen tot 12 jaar

Bij jonge, ongeneeslijk zieke kinderen moet actieve levensbeëindiging mogelijk gemaakt worden, schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) op 12 oktober 2020 in een Kamerbrief. Het besluit treft één- tot twaalfjarige kinderen.

Momenteel zijn er regelingen in plaats voor actieve levensbeëindiging bij baby's tot één jaar en kinderen boven de twaalf jaar. Voor de groep jonge kinderen in de tussenliggende leeftijden ontbrak nog een duidelijk beleid. Die wordt momenteel uitgewerkt, aldus De Jonge.

Volgens hem is de actieve levensbeëindiging toepasbaar op een "kleine groep ongeneeslijk zieke kinderen, die uitzichtloos en ondraaglijk lijden". Huidige behandelingen zouden niet voldoende zijn om hun lijden te verlichten, schrijft de minister.

Bron: nu.nl

Geplaatst op 12 oktober 2020 door Ine van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Rechtspraak: fysieke rechtszittingen blijven doorgaan

De strengere coronamaatregelen die het kabinet heeft aangekondigd, hebben voor nu geen directe gevolgen voor de rechtspraak. Fysieke zittingen kunnen blijven doorgaan, meldt de Raad voor de Rechtspraak.

Omdat alle gerechtsgebouwen inmiddels coronabestendig en volgens de anderhalvemeternorm zijn ingericht, kunnen fysieke zittingen in rechtszalen op een veilige manier doorgaan. Om de als gevolg van corona opgelopen achterstand van tienduizenden zaken in te halen, vinden er in diverse arrondissementen ook avondzittingen plaats, desnoods op andere locaties dan in de rechtbank.

Ook journalisten en belangstellenden kunnen - weliswaar op beperkte schaal - weer zaken bijwonen.

Tegelijkertijd blijven er ook digitale rechtszittingen plaatsvinden, via video- of telefoonverbindingen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als een betrokkene corona-gerelateerde klachten heeft. De behandeling van zaken die op veel publieke belangstelling kunnen rekenen, wordt uitgezonden via livestream.

Mondkapjes worden verplicht in de rechtbank. In de zittingszaal zelf kunnen deze worden afgezet.

Bron: rechtspraak.nl

Geplaatst op 1 oktober 2020 door Ine van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

'Strijd tegen coronavirus treft jeugd hard'

Niet het virus zelf, maar de strijd ertegen treft kinderen en jongeren hard. Dat blijkt uit een analyse van de effecten van de maatregelen door vier kinderartsen. Een deel van de schade is te voorkomen door meer rekening te houden met de belangen van kinderen, stellen zij.

De kinderartsen analyseerden de resultaten van binnen- en buitenlands onderzoek naar de gevolgen van coronamaatregelen. Er zijn wat positieve effecten, maar kinderen en jongeren hebben ook schade opgelopen op lichamelijk, cognitief en sociaal-emotioneel vlak. Tijdens de lockdown waren ze minder in beweging en snoepten ze meer. Niet-acute lichamelijke zorg is uitgesteld. Leerlingen liepen leerachterstanden op. Dagbestedingsactiviteiten vielen weg en bezoekregelingen in de zorg werden opgeschort.

Kinderen zijn voor hun welzijn, groei en ontwikkeling afhankelijk van onderling contact en interactie met volwassenen die belangrijk voor hen zijn, aldus de kinderartsen. De maatregelen van de lockdown, gekenmerkt door thuisblijven en afstand houden, belemmerden dat contact. Bovendien konden kinderen buiten beeld raken.

'Nu de tweede golf lijkt te zijn begonnen, is het van belang dat er niet nog meer onnodige schade bij kinderen ontstaat', schrijven de kinderartsen. Er moeten geen nieuwe maatregelen komen die kinderen onnodig schaden, zoals het volledig sluiten van de basis- en middelbare scholen.

Bron: nieuwbrief jeugd

Geplaatst op 1 oktober 2020 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Hoge Raad: rechtszitting via video of telefoon niet in strijd met recht op eerlijk proces

De behandeling van een rechtszaak via een videoverbinding of zelfs enkel een telefoonverbinding als gevolg van Covid-19, is niet in strijd met het recht op een eerlijk proces. Tot dit oordeel is de Hoge Raad afgelopen vrijdag gekomen.

Wanneer een betrokkene in verband met Covid-19 niet fysiek aanwezig kan zijn bij een rechtszitting, moet volgens de Hoge Raad worden gekozen voor ‘een passende andere oplossing die zoveel mogelijk recht doet aan het belang van de betrokkene bij een eerlijk proces'. Dat kan bijvoorbeeld een videoverbinding zijn, of een telefoonverbinding tussen de rechter en de betrokkene.

De Hoge Raad verwijst hiervoor onder meer naar de Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid, waarin onder meer staat: ‘Indien in verband met de uitbraak van Covid-19 in burgerlijke en bestuursrechtelijke gerechtelijke procedures het houden van een fysieke zitting niet mogelijk is, kan de mondelinge behandeling plaatsvinden door middel van een tweezijdig elektronisch communicatiemiddel.'

Als gevolg van de coronamaatregelen moesten in de afgelopen maanden vele verdachten en betrokkenen telefonisch of via videoconferencing worden gehoord, zonder dat zij fysiek in de rechtszaal aanwezig waren. In de zaak waar de Hoge Raad vrijdag over heeft geoordeeld, waarin de betrokkene alleen via een geluidsverbinding werd gehoord, was dit kortom niet in strijd met het recht op een eerlijk proces.

De zaak in kwestie draaide om het verkrijgen van een rechterlijke machtiging tot het voortzetten van een zogenoemde crisismaatregel voor een betrokkene met een psychische stoornis (verplichte zorg met gedwongen opname). In een dergelijk geval moet de betrokkene eerst door een psychiater worden onderzocht, in beginsel in fysieke aanwezigheid van de betrokken persoon.

In dit geval, dat zich vlak voor de corona-uitbraak voordeed, heeft de psychiater de betrokkene alleen telefonisch gesproken. Vervolgens heeft de rechtbank het verzoek tot het treffen van een crisismaatregel telefonisch behandeld en de machtiging verleend. Tegen die beslissing stelde de betrokkene beroep in cassatie in bij de Hoge Raad, met de klacht dat deze gang van zaken in strijd is met diverse bepalingen uit het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

De Hoge Raad heeft die klacht verworpen. In de omstandigheden van dit geval kon de rechtbank tot het oordeel komen dat een behandeling van het verzoek in fysieke aanwezigheid van de betrokkene niet verantwoord was, en dat dit ook geldt voor het psychiatrisch onderzoek. Verder oordeelt de Hoge Raad dat steeds moet worden gekozen voor een alternatief voor persoonlijk contact dat in de gegeven omstandigheden wel mogelijk is en dat recht doet aan de belangen van de betrokkene.

Daarbij verdient ‘een tweezijdige beeld- geluidsverbinding de voorkeur boven alleen een tweezijdige geluidsverbinding', maar in dit geval volstond de telefoonverbinding.

Bron: advocatie.nl

Geplaatst op 29 september 2020 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

'Geef leraren voorrang bij coronatest'

Schoolleiders hebben moeite om voldoende personeel voor de klas te krijgen, doordat leraren met milde klachten vaak langer dan 48 uur moeten wachten op de uitslag van een coronatest, voordat ze weer aan de slag kunnen. Dat blijkt uit een peiling onder zeshonderd schooldirecteuren door de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). De AVS wil dat het onderwijs voorrang krijgt bij het testen.

83 procent van de schoolleiders in de peiling maakt zich zorgen over de beschikbaarheid van leraren. Ze kampen al met personeelstekorten en die lopen op door coronabesmettingen en leraren die uit voorzorg thuisblijven met klachten. In 4 procent van de gevallen krijgen teamleden op school binnen 24 uur de testuitslag, bij 69 procent duurt het 24 tot 48 uur, en bij 13 procent meer dan 48 uur. Daar komt bij dat ze vaak al moesten wachten op de afname van een test.

Bron: AVS; Nederlands Jeugdinstituut

Geplaatst door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

'Scherm kwetsbaren af en geef jeugd de ruimte'

Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid moeten beter worden afgeschermd, zodat jongeren de ruimte krijgen die ze nodig hebben om zich te ontwikkelen. Daarvoor pleiten experts die hebben deelgenomen aan bijeenkomsten van het Outbreak Management Team (OMT) in het AD en Het Parool.

Voor jongeren is de coronatijd een verschrikkelijke situatie, zegt kinderarts Károly Illy. 'Medisch gezien hebben ze nauwelijks last van het virus, maar sociaal worden zij verreweg het hardst getroffen.' Als de ziekenhuizen voller raken en scholen brandhaarden blijken, zal de druk toenemen om scholen weer te sluiten en het leven van jongeren aan banden te leggen, vreest hij. Dat kan leiden tot ontwikkelingsachterstanden, sociaal isolement en groeiende ongelijkheid.

Bron: AD; Het Parool; RIVM

Geplaatst op 27 augustus 2020 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Nieuwe lijn voor vaststellen boetes in bijstandszaken

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) gaat bij het vaststellen van de hoogte van de boete in bijstandszaken niet langer uit van een beslagvrije voet van 90% maar van 95% van de toepasselijke bijstandsnorm. De CRvB loopt hiermee vooruit op de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet.

Deze uitspraak heeft tot gevolg dat de rechter, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep, vanaf vandaag in bijstandszaken waarin hij zelf de boete vaststelt en waarbij hij rekening moet houden met de financiële omstandigheden (de draagkracht) van de betrokkene, uitgaat van een beslagvrije voet van 95%. Bestuursorganen zoals gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank zullen ook vanaf vandaag bij het opleggen van boetes in deze zaken niet langer moeten uitgaan van een beslagvrije voet van 90% maar van 95% van de toepasselijke bijstandsnorm.

Bron: rechtspraak.nl

Geplaatst op 10 augustus 2020 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in uitkeringen

Lees verder »

Hoogleraren: 'algemene mondkapjesplicht kan niet'.

Het kabinet kan niet op korte termijn beslissen tot een mondkapjesplicht in de openbare ruimte. Dat zeggen drie experts in het staats- en bestuursrecht tegen NRC.

De maatregelen in de strijd tegen het coronavirus worden momenteel opgenomen in noodverordeningen en die zijn niet geschikt om grondrechten langdurig in te perken, zegt hoogleraar recht en samenleving Jan Brouwer van de Rijksuniversiteit Groningen. Bij een mondkapjesplicht is dat volgens hem aan de orde.

Door de recente stijging van het aantal besmettingen is een bredere mondkapjesplicht momenteel onderdeel van het publieke debat. Volgens hoogleraar Brouwer gaat een mondkapjesplicht in tegen artikel 10 van de Grondwet, waarin staat dat eenieder recht heeft op ‘eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer'. Volgens Brouwer kan de overheid niet zonder wettelijke grondslag kleding aan burgers gaan voorschrijven. Hij wijst op eerdere mislukte pogingen om zonder wetgeving petjes of motorkleding te verbieden met plaatselijke verordeningen.

Hoogleraar staatsrecht Wim Voermans van de Universiteit Leiden geeft Brouwer gelijk en verwijst ook naar het boerkaverbod, dat vorig jaar zomer inging. ‘Burgemeesters wilden dat eerder al lokaal regelen, maar dit bleek niet mogelijk zonder een aparte wet.'

Ook Jerfi Uzman, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Utrecht, deelt de visie van Brouwers. ‘Grondrechten beperken met een noodverordening kan alleen heel kort en tijdelijk, bij een acuut probleem. Maar de coronacrisis is inmiddels een langlopend probleem en zo'n mondkapjesplicht gaat niet om een paar dagen, maar eerder om een paar maanden.'

Bron: binnenlandsbestuur.nl

Geplaatst op 10 augustus 2020 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

UWV is te druk met coronacrisis om sollicitatieplicht te controleren

Het UWV heeft het zo druk met extra werk door de coronacrisis dat het aan sommige andere taken niet meer toekomt. Toezien op de verplichtingen van uitkeringsgerechtigden schiet er deels bij in, meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maandag.

Het UWV heeft de afgelopen periode "de allerhoogste prioriteit gegeven" aan het tijdig betalen van en beslissen over WW-uitkeringen. Het aantal aanvragen groeide door de crisis fors en dan waren er ook nog de noodmaatregelen NOW en TOFA.

Een voorbeeld van beleid waar de controle en handhaving nu minder sterk op is, is de sollicitatie- of verschijningsplicht. Als werkzoekenden zich hier niet aan houden, heeft dat tijdelijk geen gevolgen voor de uitkering. De maatregel geldt in ieder geval tot 1 september.

Volgens het ministerie heeft het UWV de afgelopen maanden overgewerkt, maar is de capaciteit krap. Er worden dan ook nieuwe medewerkers geworven en opgeleid bij de uitkeringsinstantie.

Bron: nu.nl

Geplaatst op 29 juni 2020 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in uitkering

Lees verder »

Uitzondering mantelzorgende zus, broer en opa blijft bestaan in Participatiewet

Als iemand in de bijstand een huishouden deelt en zorg verleent aan een zus, broer, opa of oma, wordt diegene toch niet gekort op zijn uitkering. Hoewel de regeling voor zogenoemde ‘tweedegraads bloedverwanten' afwijkt van de regeling voor bijvoorbeeld gehuwden, wil de Eerste Kamer dat de uitzondering in stand blijft.

De Hoge Raad oordeelde enkele jaren geleden dat het onderscheid in de Participatiewet tussen samenwonende stellen waarvan een persoon een langdurige zorgvraag heeft en samenwonende familieleden discriminerend is. Een man die voor zijn vrouw zorgt wordt gekort op zijn bijstand als ze beiden een uitkering hebben en samenwonen, maar bij grootouders en kleinkinderen en broers en zussen is dit niet het geval.

Organisaties waaronder Landelijke Cliëntenraad en vakbond FNV pleiten er juist voor alle huishoudens uit te zonderen van de kostendelersnorm, die inhoudt dat volwassenen in een huishouden worden gekort op hun uitkering omdat ze de kosten voor het huishouden delen. De Centrale Raad van Beroep deed al eerder zo'n oproep en veel oppositiepartijen lijken zich daarin te vinden.

Bron: ANP

Geplaatst op 4 juni 2020 door I.G.M. van Gorkum

Lees verder »

Woning via Airbnb verhuren in Den Haag verboden, gemeente gaat beboeten

Wie vanaf nu een woning of kamer via Airbnb verhuurt in Den Haag, kan een boete krijgen. Voor vakantieverhuur, waar Airbnb onder valt, wordt namelijk geen vergunning verleend door de gemeente. Het verhuren van een ruimte via Airbnb in de stad mocht alleen incidenteel. Maar veel mensen wisten dat niet en de gemeente deelde in de praktijk ook geen boetes uit. Vanaf nu gebeurt dat wel. Ook incidenteel verhuren mag niet meer.

Dat is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State in januari, meldt Omroep West. Die zaak ging over een vrouw uit Amsterdam die een boete had gekregen van de gemeente omdat ze haar huis had verhuurd zonder dat te melden.

De gemeente Den Haag heeft daaruit de conclusie getrokken dat voor het verhuren van een woning via Airbnb dus een onttrekkingsvergunning afgegeven moet worden. Die gaf en geeft de gemeente niet. En dus is alle vakantieverhuur verboden, zegt de gemeente.

Het verbod op de verhuur van woningen via bijvoorbeeld Airbnb geldt waarschijnlijk tot het einde van het jaar. De gemeente wacht op landelijke regelgeving. Die wordt in januari volgend jaar verwacht. Hoe die er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk.

Het zal waarschijnlijk mogelijk worden om een woning of kamer te verhuren wanneer je op vakantie gaat, dus voor bijvoorbeeld maximaal dertig dagen per jaar. "En dan willen we de verhuur toestaan, maar conform duidelijke spelregels. Woningen mogen niet structureel worden onttrokken aan de woonruimtevoorraad. Dat was in Den Haag soms wel het geval, maar daarvoor is de woningnood te hoog", zegt de wethouder.

Ook voor andere gemeenten levert de uitspraak van de Raad van State mogelijk problemen op. In de praktijk heeft nog geen enkele gemeente een vergunningssysteem voor vakantieverhuur, en dus mag verhuur via Airbnb eigenlijk sowieso niet, bleek destijds.

Bron: NOS.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

VPRO hoeft niet te rectificeren na kort geding Baudet

De rechtbank in Lelystad heeft de VPRO in het gelijk gesteld in de zaak die Forum voor Democratie en FvD-leider Thierry Baudet hebben aangespannen tegen de omroep. De VPRO hoeft uitspraken van de presentator van het tv-programma Buitenhof over een betoog van Baudet in de Tweede Kamer niet te rectificeren.

Baudet stapte naar de rechter omdat hij rectificatie eist van in zijn woorden "schandelijke uitspraken" van Buitenhof-presentator Natalie Righton. Die zei in het programma dat Baudet in de Kamer opzien had gebaard met de uitspraak "dat de EU een vooropgezet plan heeft om het blanke Europese ras te vervangen door Afrikaanse immigranten".

De rechter oordeelde dat de parafrase van Righton gebrekkig was, omdat de woorden 'blank', 'ras' en 'vervanging' "een bijzonder negatief gewicht" hebben. Maar de rechter vond dit niet doorslaggevend.

In 2015 en 2017 deed Baudet uitspraken over "een blank en dominant Europa", en daar kan de parafrase van Righton niet los van worden gezien, aldus de rechter. Bovendien moet Baudet als publieke figuur volgens de rechtbank meer accepteren dan de gemiddelde burger. Tenslotte kan de uitlating van Righton worden gezien als een bijdrage aan het maatschappelijke debat, en in dat licht mag het recht op vrijheid van meningsuiting minder snel worden ingeperkt, oordeelde de rechtbank.

Bron: NOS.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Spanning loopt op: gedetineerden melden gezondheidsklachten niet meer

De spanningen in Nederlandse gevangenissen loopt steeds verder op nu gedetineerden weigeren om coronagerelateerde gezondheidsklachten door te geven. Daardoor is het moeilijk het besmettelijke virus uit de gevangenismuren te verdrijven, zeggen ingewijden.

In gevangenissen is de regel dat gedetineerden die hoesten, verkouden zijn of koorts hebben in ‘medische afzondering' gaan en geen contact kunnen hebben met andere gedetineerden. Ook kunnen ze niet meer meedoen aan het werk of sociale activiteiten binnen de gevangenis. Deze maatregel wordt door gedetineerden beschouwd als een forse straf, en daarom weigeren veel van hen om klachten door te geven, vertellen meerdere bronnen binnen de gevangenismuren aan deze nieuwssite. ,,Niemand wil geïsoleerd worden, dus daarom besluiten mensen klachten niet door geven'', stelt een bron.

Een ander probleem dat momenteel speelt in de gevangenissen is de verplichte 1,5 meter afstand die door het kabinet wordt gepredikt. Dit blijkt in gevangenissen niet of nauwelijks mogelijk te zijn. Te meer omdat in een aantal gevangenissen gedetineerden met zijn tweeën op één cel verblijven.

Bron: AD.nl

Geplaatst door G.H. Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

ZZP’ers lopen de deur plat bij net opgerichte noodloketten

Nog voor de inkt droog was van het plan, openden afgelopen maandag de eerste loketten waar zzp'ers noodsteun kunnen aanvragen. De hulp is bedoeld voor zelfstandigen die direct in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis. Vandaag presenteert het kabinet de conceptversie van de regeling.

Het kabinet kondigde aan het begin van de coronacrisis al aan dat er een groot steunpakket voor zzp'ers zou komen. Een van de onderdelen is de aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau dat ondernemers versneld kunnen aanvragen bij hun gemeente. Binnen vier weken na aanvraag ontvangt de zzp'er de noodsteun.

Bron: AD.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Justis lanceert VOG-check

Online tool biedt inzicht in kansen op Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig heeft voor een baan of stage kan zich vanaf vandaag online oriënteren op zijn/haar VOG-kansen. De VOG-check berekent aan de hand van een serie vragen of iemand een hoge, gemiddelde of lage kans heeft op een VOG in diverse branches - nu én in de toekomst. De VOG-check is een initiatief van Screeningsautoriteit Justis, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met de tool wil Justis onnodige angst voor een afwijzing na de VOG-aanvraag bij mensen wegnemen.


Wie de nieuwe VOG-check opent, beantwoordt eerst een serie vragen: Hoe oud ben je? In welke branche wil je werken? Heb je een strafblad? Vervolgens krijgt de bezoeker zijn/haar kansen op een VOG te zien. Voor mensen met een strafblad worden de kansen uitgesplitst per branche (horeca, kinderopvang, beveiliging, et cetera). Daarmee toont de VOG-check aan dat een lage kans op een VOG in één branche niet automatisch een lage kans in álle branches betekent. Zij krijgen ook te zien op welk moment in de toekomst de kansen op een VOG in bepaalde branches toenemen. Tijdens het gebruik van de check blijven bezoekers volledig anoniem; hun privacy is gewaarborgd.

Bron: rijksoverheid.nl; www.justis.nl/vog

Geplaatst op 10 maart 2020 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

2.300 illegale hennepkwekerijen ontmanteld in 2019

In 2019 werden 2.300 hennepkwekerijen ontmanteld die in totaal 114 miljoen kilowattuur stroom illegaal aftapten. Dat meldt Netbeheer Nederland, de brancheorganisatie voor Nederlandse elektriciteit- en gasnetbeheerders, maandag. Dat is minder dan vorig jaar, toen er bijna 2.600 werden aangetroffen. In 2016 waren dat er nog ruim 5.500.

Dit wil niet zeggen dat er minder kwekerijen zijn, aldus een woordvoerder van de netbeheerders. De brancheorganisatie schat dat er een ongeveer constant aantal van dertigduizend illegale hennepkwekerijen in Nederland is. Criminelen worden volgens Netbeheer Nederland mogelijk handiger in het verstoppen van de hennepteelt, bijvoorbeeld in woonwijken.

Elk jaar tappen kwekerijen in totaal bijna 1 miljard kilowattuur aan elektriciteit af, „meer dan alle huishoudens in Rotterdam in een jaar verbruiken", aldus Netbeheer Nederland. Dit kost netbeheerders - en daarmee de consument - volgens de brancheorganisatie jaarlijks zo'n 60 miljoen euro. De overheid zou hierdoor rond de 135 miljoen euro aan belastinginkomsten mislopen.

Volgens de netbeheerders zorgen de illegale kwekerijen bovendien voor „levensgevaarlijke situaties" omdat ze veelal ondeskundig worden aangesloten op het lichtnet en amateuristisch worden geïnstalleerd. Dat is zorgelijk, aldus Netbeheer Nederland, „vooral omdat illegale kwekerijen steeds vaker in woonwijken worden aangetroffen". Als gevolg van smeltende kabelisolatie en kortsluiting kunnen branden ontstaan.

 

Bron: NRC.nl

 

Geplaatst door mr. G.H. Fijma

Lees verder »

Illegale hennepkwekerijen stelen jaarlijks zeker 114 miljoen kWh stroom

De 2.300 illegale hennepkwekerijen die in 2019 zijn ontdekt en opgedoekt, hebben bij elkaar voor 114 miljoen kilowattuur (kWh) aan stroom gestolen. Dit staat gelijk aan een bedrag van 60 miljoen euro, maakt Netbeheer Nederland maandag bekend.

Netbeheer Nederland denkt dat dit het topje van de ijsberg is en schat dat zo'n 30.000 illegale kwekerijen jaarlijks zo'n 1 miljard kWh aan stroom aftappen. Ter vergelijking: een gemiddeld Nederlands gezin verbruikt per jaar ongeveer 3.500 kWh.

Illegale hennepkwekerijen worden vaak ondeskundig aangesloten op het energienet. Ook de elektrische installatie in het pand zit vaak amateuristisch in elkaar. Ook doordat dergelijke kwekerijen langdurig veel stroom verbruiken - gemiddeld tussen de twaalf en achttien uur per dag - veroorzaken ze gevaarlijke situaties.

Bron: NU.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Airbnb moet servicekosten terugbetalen door het 'dienen van twee heren'

Website Airbnb handelt in strijd met de wet door bij zowel huurders als verhuurders bemiddelingskosten in rekening te brengen. Dat oordeelt de meervoudige kamer van kantonrechters van de rechtbank Amsterdam in een zaak die door een klant tegen het bedrijf was aangespannen. Airbnb moet de man de bemiddelingskosten van in het verleden gemaakte boekingen terugbetalen.

Woningbezitters die via Airbnb woonruimte aanbieden, betalen het bedrijf per boeking 3,6% van de totale huursom. Ook aan huurders worden door Airbnb servicekosten in rekening gebracht. Voor Nederlandse klanten van het bedrijf bedragen die gemiddeld 15% van de huursom. De klant boekte tussen 2016 en 2018 via Airbnb zeven vakantiewoningen in Nederland en het buitenland. Daarvoor bracht Airbnb hem in totaal 470 euro aan servicekosten in rekening. Daarna eiste de man dat Airbnb hem dat geld zou terugbetalen. Volgens hem handelde het bedrijf in strijd met het wettelijke verbod om bij het ‘dienen van twee heren' bemiddelingskosten te vragen van zowel de verhuurder als de particuliere huurder. Airbnb weigerde de servicekosten terug te betalen, waarna de man een gerechtelijke procedure aanspande.

In de procedure verweerde Airbnb zich onder meer door te stellen dat haar diensten onder het Ierse recht vallen, omdat het bedrijf in dat land gevestigd is. In de Ierse wet bestaat geen verbod op het dienen van twee heren. Daarom zou de klant op deze bepaling dus ook geen beroep kunnen doen. Bovendien zou de bepaling zoals die in Nederland geldt, bedoeld zijn voor de verhuur of verkoop van permanente woonruimte en niet voor tijdelijke (vakantie)verhuur. Ook zouden de diensten van Airbnb überhaupt niet kwalificeren als ‘bemiddeling'. Het bedrijf biedt slechts een platform voor verhuurders en huurders, aldus Airbnb.

De kantonrechters gaan in geen van de stellingen van Airbnb mee. Hoewel in de algemene voorwaarden van het bedrijf inderdaad het Ierse recht van toepassing is verklaard, staat in diezelfde voorwaarden ook dat wanneer het consumentenrecht van het land van de klant gunstiger voor hem uitpakt, die lokale wetgeving wordt gevolgd. Dat is hier het geval. Daarom kan wel degelijk een beroep worden gedaan op het Nederlandse verbod op het dienen van twee heren.
Ook concludeert de rechtbank dat niet uit de wet kan worden opgemaakt dat het verbod op dubbele bemiddelingskosten alleen geldt voor permanente woonruimte. De wet is juist bewust heel ruim geformuleerd om consumenten bescherming te bieden.

Bovendien oordelen de kantonrechters dat Airbnb wel degelijk als bemiddelaar optreedt. Het bedrijf bemoeit zich namelijk actief met alle aspecten van de totstandkoming van de huurovereenkomst. Airbnb bepaalt onder meer welke zoekresultaten een huurder op de website wel of niet te zien krijgt en wat de uiteindelijke prijs is die de huurder moet betalen. Ook kan een huurovereenkomst alleen tot stand komen door het gehele boekingsproces van Airbnb te doorlopen; doordat Airbnb contactgegevens en het exacte adres van de huurwoning pas prijsgeeft als de boeking is voltooid, hebben huurder en verhuurder geen mogelijkheid om buiten Airbnb om met elkaar in contact te treden.

Dit alles leidt de kantonrechters tot de conclusie dat de bemiddelingskosten voor de zeven boekingen van de man in strijd zijn met de wet zijn en daarom dienen te worden terugbetaald.

Bron: Rechtspraak.nl
Uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2020:1477

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag.

Lees verder »

Hoger beroep blijft onder wet USB mogelijk tegen beslissing TUL van voorwaardelijk opgelegde straf wegens nieuw strafbaar feit

Er blijft hoger beroep mogelijk tegen een beslissing tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk opgelegde straf wegens een nieuw strafbaar feit, ook al staat dat niet meer expliciet in de (nieuwe) wet USB. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld naar aanleiding van een vordering tot cassatie in het belang van de wet tegen een uitspraak van de rechtbank Gelderland.

Op 13 januari 2020 legde de rechtbank Gelderland aan een verdachte een gevangenisstraf op van 15 maanden voor drugsdelicten. De verdachte liep nog in een proeftijd van een eerdere veroordeling tot zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Omdat de rechtbank tot een veroordeling voor de nieuwe strafbare feiten kwam, werd door de verdachte de aan die proeftijd verbonden algemene voorwaarde overtreden. Daarom boog de rechtbank zich in haar vonnis ook over de vraag of de eerder opgelegde voorwaardelijke straf van zes maanden alsnog ten uitvoer gelegd moest worden. De rechtbank oordeelde dat deze vordering moest worden afgewezen omdat de tenuitvoerlegging in strijd zou kunnen komen met het recht op een eerlijk proces. Dat hing samen met een recente wetswijziging in de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (wet USB).

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de mogelijkheid van hoger beroep tegen het vonnis waar de beslissing op de vordering tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk opgelegde straf wegens een nieuw strafbaar feit deel van uitmaakt, niet is afgeschaft. De (nieuwe) wet USB heeft namelijk twee al bestaande artikelen - artikel 361a en artikel 407 - uit het Wetboek van Strafvordering (Sv) ongewijzigd gelaten. Het zijn deze twee artikelen die bepalen dat, wanneer de rechter oordeelt over het nieuwe strafbare feit, in het vonnis ook de beslissing op de vordering tot tenuitvoerlegging wordt opgenomen en dat als hoger beroep tegen dat vonnis wordt ingesteld, door het gerechtshof opnieuw wordt beslist over die vordering. Er blijft daardoor hoger beroep mogelijk tegen de beslissing tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk opgelegde straf wegens een nieuw strafbaar feit.

Bron: Rechtspraak.nl
Uitspraak: ECLI:NL:HR:2020:389

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Openbaar Ministerie moet 22.700 zaken uitstellen door capaciteitsgebrek

Het Openbaar Ministerie (OM) moet dit jaar naar verwachting zeker 22.700 rechtszaken uitstellen als gevolg van capaciteitsproblemen en "complexere rechtszaken", bevestigt een woordvoerder van het OM vrijdag aan NU.nl na berichtgeving van De Telegraaf.

Er lijkt vooral een gebrek aan ruimte en tijd bij de politierechter en kantonrechter te zijn. Laatstgenoemde komt met 6.500 zaken in de problemen, terwijl de politierechter er vermoedelijk zo'n 14.000 later dan verwacht zal behandelen, blijkt uit een interne analyse van het OM. De overige 2.200 rechtszaken zou het OM voorleggen aan de meervoudige strafkamer, waar meer ingewikkelde en zwaardere misdrijven behandeld worden. De verdachte hoort dan minimaal een strafeis van één jaar cel tegen zich.

De topman van het OM noemt jarenlange bezuinigingen bij zijn organisatie als reden voor de vertraging. Ook grote strafzaken als het Marengo-proces, waarin onder anderen Ridouan T. terechtstaat, en de zaak tegen motorbende Caloh Wagoh eisen veel tijd van officieren van justitie en overig personeel, aldus Van der Burg.

Ook de "complexere samenleving" wordt door Van der Burg als reden aangehaald. Volgens de politie werden er in 2019 zo'n 32.250 verwarde personen, die meer tijd en aandacht van het systeem vragen, gedwongen opgenomen: een stijging van 35 procent ten opzichte van vijf jaar eerder. In 65 procent van alle strafzaken had de verdachte "achterliggende problemen".

Bron: NU.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Winkeldief die voor het eerst steelt niet meer vervolgd

Winkeldieven die voor het eerst de fout in gaan, worden in Amsterdam niet meer automatisch aangehouden en vervolgd. Hierdoor willen de politie en het Openbaar Ministerie meer capaciteit vrijmaken voor andere zaken.

Personen die voor het eerst iets stelen, krijgen voortaan - mits ze aan bepaalde voorwaarden voldoen - direct een schadeclaim opgelegd van 181 euro. Dat bedrag moeten ze betalen aan de gedupeerde ondernemer.

„De tijd van de afhandeling staat veelal niet in verhouding tot het delict en de schade", zegt Toine van Loenhout, districtschef bij de politie Amsterdam. „Politiemensen zijn gemiddeld zes tot acht uren bezig met de administratieve afhandelingen. Hierdoor zijn steeds minder politiemensen beschikbaar voor het afhandelen van andere ernstige misdrijven met een hogere prioriteit, zoals straatroven, geweld, stalking of fraude."

Politie kan zich richten op meer ernstige delicten
De nieuwe aanpak is tot stand gekomen in overleg met het Openbaar Ministerie. „De aanpak is een maatschappelijk verantwoorde en efficiënte afhandeling van dit soort winkeldiefstallen", zegt officier van justitie Frank van Dijk, die met zijn team verantwoordelijk is voor de afhandeling van de meeste winkeldiefstallen. „Als OM staan we achter deze alternatieve benadering. De ondernemer krijgt de schade vergoed die de diefstal met zich meebrengt, de minderjarige dader wordt niet in het jeugdstrafrecht getrokken en de politie kan zich richten op meer ernstige delicten."

De opsporingsdiensten vinden niet dat winkeldieven er met de nieuwe aanpak genadig vanaf komen. De politie blijft ter plaatse komen bij een winkeldiefstal. Naast de directe boete, vindt er een 'reprimande-gesprek' plaats met de betrokkene, waarbij wordt gewezen op de strafrechtelijke consequenties bij een eventuele volgende diefstal.

De politie merkt op dat het aantal winkeldiefstallen samenhangt met de toegenomen winkeltijden en de zelfscankassa's. Blijkbaar nodigt dat toch uit tot meer diefstallen uit winkels.

De nieuwe aanpak zal gefaseerd worden uitgerold binnen Amsterdam en omliggende Amstelland-gemeenten en geldt alleen bij aangesloten winkeliers.

Bron: Telegraaf.nl

Geplaatst door mr. G.H. Fijma

Lees verder »

'Geef kind meer rechten bij familie- en jeugdzaken'

Nodig bij familie- en jeugdzaken kinderen al vanaf 8 jaar uit om gehoord te worden. En geef ze vanaf 12 jaar het recht om zelfstandig een gerechtelijke procedure te starten en in beroep te gaan. Dat zijn aanbevelingen uit een onderzoek van de Universiteit Leiden naar het hoorrecht en de procespositie van minderjarigen in familie- en jeugdzaken. Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming stuurde het onderzoek op 2 maart aan de Tweede Kamer.

De onderzoekers stellen voor de leeftijdsgrens voor het horen van kinderen in procedures die hen aangaan, te verlagen van 12 naar 8 jaar. Kinderen zijn in die leeftijd doorgaans in staat om hun mening te verwoorden. In een pilot bij een rechtbank kan de mogelijkheid onderzocht worden om kinderen al vanaf hun 4e jaar te horen.

Minderjarigen vanaf twaalf jaar zouden een eigen rechtsingang moeten hebben bij zaken over afstamming, adoptie, scheiding, gezag en omgang, en kinderbescherming. Zij kunnen dan zonder tussenkomst van een wettelijk vertegenwoordiger of bijzondere curator een procedure starten bij de rechter en in beroep gaan. Bij gezags- en kinderbeschermingszaken moeten hun belangen behartigd worden door een advocaat.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid; Universiteit Leiden

Geplaatst op 5 maart 2020 door Ine van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Overheden en gerechtsdeurwaarders gaan burger met schulden beter beschermen

Overheidsorganisaties en gerechtsdeurwaarders gaan informatie uitwisselen over beslagen en verrekeningen van mensen met schulden. De gegevensuitwisseling moet helpen om te voorkomen dat, wanneer meerdere schuldeisers beslag leggen, mensen onder het bestaansminimum terechtkomen. Zo hebben deurwaarders nu geen inzicht in beslagen van publieke partijen. Dat gaat veranderen.

Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft samen met minister Dekker (Rechtsbescherming) het wetsvoorstel dat dit regelt aangeboden voor internetconsultatie. Het is een van de maatregelen uit het Actieplan brede schuldenaanpak van het kabinet.

Bron: rijksoverheid.nl

Geplaatst op 2 maart 2020 door I.G.M. van Gorkum, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Bewindvoerders stalen tonnen van mensen in schuldsanering

Twee Limburgse bewindvoerders hebben, afzonderlijk van elkaar, ongeveer 400.000 euro gestolen van tweehonderd kwetsbare cliënten die probeerden hun schulden weg te werken, bevestigt het Openbaar Ministerie zaterdag na berichtgeving van 1Limburg. Het Openbaar Ministerie spant een strafzaak tegen hen aan.

Een van de verdachten zou verantwoordelijk zijn geweest voor mensen die onder de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) vallen. Cliënten krijgen dankzij die wet jarenlang financiële hulp en gedragshulp om uit de schulden te komen.

De 37-jarige man uit Bunde was wsnp-bewindvoerder, een schuldsaneerder die door een rechtbank wordt aangesteld om mensen met hoge schulden te helpen. Hij sluisde ruim 300.000 euro van 178 cliënten naar zijn eigen rekening en bezocht met dat geld veelvuldig het casino. Medio 2018 zou hij zijn daad hebben opgebiecht nadat de rechtbank Limburg aangifte tegen hem deed, schrijft de regionale omroep.

Ook een 33-jarige man uit Geleen, een beschermbewindvoerder, die het vermogen van een cliënt beheert en jaarlijks verslag uitbrengt aan de rechtbank, maakte zich schuldig aan het plunderen van de rekeningen van cliënten. Hij maakte zichzelf zeker 90.000 euro rijker door geld van zeventig kwetsbare mensen te stelen, aldus 1Limburg.

'Hopelijk verschijnt tweetal dit jaar in de rechtbank'
De man werd in 2016 al op non-actief gesteld, maar tot een strafzaak kwam het nog niet. Het Openbaar Ministerie zegt tegen de regionale omroep dat "het onderzoek nog loopt".

Een woordvoerder zegt in gesprek met NU.nl dat het tweetal "hopelijk" dit jaar in de rechtbank verschijnt. "Dat hangt van diverse zaken af, inclusief de capaciteit bij de rechtbank."

Alle gedupeerden hebben inmiddels nieuwe bewindvoerders.

Bron: NU.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag.

Lees verder »

Leeftijdsgrens gezinshuis naar 21 jaar

Jongeren kunnen voortaan tot hun 21e verjaardag in hun gezinshuis blijven. Dat hebben het ministerie van VWS, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), brancheorganisaties en aanbieders van gezinshuiszorg afgesproken.

De leeftijdsgrens voor verblijf in een gezinshuis lag tot 1 februari op 18 jaar. Veel jongeren die wonen in een gezinshuis zijn echter op die leeftijd nog niet toe aan een zelfstandig bestaan. Het was al wel mogelijk om het verblijf te verlengen, maar dan moest de noodzaak daarvan worden aangetoond. Nu is het andersom: het verblijf duurt tot 21 jaar, tenzij er een reden is om daarvan af te wijken. Zo'n reden kan zijn dat de jongere of de gezinshuisouders het niet willen, of dat de jongere een andere vorm van hulp nodig heeft. Daarnaast blijft het mogelijk om het verblijf onder voorwaarden verder te verlengen tot 23 jaar.

De gemeenten krijgen van het rijk extra geld om de verlenging te financieren. Dat bedrag loopt op van 2,2 miljoen euro in 2019 tot jaarlijks 11,4 miljoen euro vanaf 2023. Na twee jaar wordt onderzocht wat de resultaten zijn van de nieuwe aanpak.

Bron: Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Geplaatst op 6 februari 2020 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht

Lees verder »

Anti-fraudesysteem SyRI moet van tafel, overheid maakt inbreuk op privéleven

De huidige wetgeving over het omstreden overheidsprogramma Systeem Risico Indicatie (SyRI) moet van tafel. Deze is niet controleerbaar en respecteert het privéleven van betrokken burgers onvoldoende, zegt de rechtbank Den Haag.

Er is geen sprake van een "fair balance" zoals het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vereist. Hoe gegevens worden verwerkt en geanalyseerd in de wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI), is niet transparant, zegt de rechtbank. Dat is wel belangrijk omdat anders "onbedoeld discriminerende en/of stigmatiserende effecten optreden".

Wel vindt de rechtbank dat de staat nieuwe technologische mogelijkheden moet benutten om fraude te voorkomen en te bestrijden.

SyRI is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken. Het werd gebruikt in Rotterdam, Eindhoven, Haarlem en Capelle aan den IJssel, maar problemen bij de uitvoering of techniek gooiden roet in het eten.

Ook de VN-rapporteur voor de mensenrechten is zeer kritisch over het systeem, meldde Nieuwsuur eerder. Volgens Philip Alston dreigt met systemen als SyRI een "technologische surveillancestaat".

Bron: NOS.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

UWV verwacht dit jaar 36.000 aanvragen voor vijfweeks partnerverlof

Het UWV verwacht in 2020 zo'n 65 miljoen euro kwijt te zijn aan het langere betaalde partnerverlof na de komst van een baby. Er zullen zo'n 36.000 partners een aanvraag indienen, schat het instituut in de dinsdag verschenen Januarinota.

De regeling geldt dit jaar voor alle kinderen die worden geboren vanaf 1 juli. Partners hebben vanaf die datum recht op maximaal vijf weken extra verlof tegen 70 procent van het dagloon. In de komende jaren verwacht het instituut dat het aantal jaarlijkse aanvragen verder zal oplopen naar 95.000, goed voor een bedrag van 173 miljoen euro.

Bron: UWV.nl

Geplaatst op 3 februari 2020 door I.G.M. van Gorkum, advocaat gespecialiseerd in sociale zekerheid

Lees verder »

Verrassende uitspraak: voor vakantieverhuur is een vergunning nodig

Nederlanders die hun woning verhuren aan toeristen moeten een vergunning hebben. Dat stelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een verrassende uitspraak. Iedereen die zijn woning aan toeristen verhuurt is dus in overtreding. Welke gevolgen deze uitspraak zal hebben is nog niet duidelijk. Maar wat niet mag is wat Amsterdam doet: inwoners een vrijstelling geven om 30 of 60 dagen zonder vergunning te verhuren.

De Huisvestingswet bepaalt dat het zonder vergunning verboden is woonruimte ‘te onttrekken aan de woningvoorraad'. Volgens de Raad van State is de consequentie daarvan dat een woning ook niet mag worden verhuurd aan toeristen. De Amsterdamse aanpak met een meldplicht en vrijstelling zonder vergunning is dan ook in strijd met de wet en daarom ‘onverbindend'. De rechtbank deed deze uitspraak in een zaak die een inwoonster tegen Amsterdam had aangespannen nadat ze in 2018 een boete van 6.000 euro had gekregen omdat ze haar woning vijf dagen had verhuurd aan toeristen. Ze kreeg de boete omdat zij deze verhuur niet vooraf had gemeld bij de gemeente.
De uitspraak betekent dat de verhuurster de boete niet hoeft te betalen. Weliswaar overtrad ze de Huisvestingswet, maar de boete was opgelegd omdat ze de verhuur niet had aangemeld. Daarvoor stond in Amsterdam een boete van 6.000 euro. Voor woningonttrekking is de maximum boete overigens 20.500 euro.

De consequenties van de uitspraak kunnen verreikend zijn. Wethouder Ivens noemt de uitspraak in Het Parool verrassend, maar ook een belangrijke kans in de strijd tegen de explosieve groei van vakantieverhuur. Amsterdam zou nu een vergunningstelsel kunnen invoeren in combinatie met het huidige meldpunt en de 30-dagen grens. Maar het optuigen van een vergunningstelsel lijkt nu niet erg aantrekkelijk omdat er nieuwe wetgeving in aantocht is die gemeenten de mogelijkheden geeft om vakantieverhuur te reguleren, met een meld- en registratieplicht. Mogelijk kan die wet in juli al ingaan. De grote vraag is wat in die tussentijd het gemeentebeleid gaat worden. Een van de prangende vragen is of en hoe Amsterdam nu gaat handhaven bij klachten van omwonenden. Het wordt weer lastiger een overtreding vast te stellen, maar er kunnen veel hogere boetes worden opgelegd.

Bron: nul20.nl

Geplaatst door mr. G.H. Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Advies: ‘Sluit kinderen na overtreding niet meer op in politiecellen’

Kinderen horen niet in een politiecel, staat in een advies aan het kabinet. Toch worden ze daar nu nog regelmatig in opgesloten.

Minderjarige verdachten van een strafbaar feit moeten niet meer in de politiecel opgesloten worden. Dat uitgangspunt moet in de wet vastgelegd worden vindt de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), die hierover woensdag een advies uitbrengt aan ministers Ferdinand Grapperhaus (Justitie, CDA) en Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD).

Nu kunnen kinderen vanaf twaalf jaar die verdacht worden van een misdrijf of overtreding nog vastgezet worden in afwachting van verhoor. Bij zwaardere misdrijven kunnen ze daarna maximaal drie dagen in zogeheten verzekering worden gesteld als het politieonderzoek langer duurt. Dit overkomt jaarlijks duizenden kinderen: in 2018 werden 21.608 minderjarigen verdacht van een strafbaar feit en door de politie tijdelijk vastgezet, 4.675 kinderen bleven langer in de cel. Ze brachten de nacht vaak door in politiecellen die bedoeld zijn voor volwassenen.

Dat druist in tegen het belang van het kind, aldus de RSJ, het belangrijkste adviesorgaan van de minister op het gebied van jeugdbescherming. Volgens de RSJ is opsluiting in een cel vaak „traumatisch" voor kinderen. Van der Laan: „Er zijn weinig voorzieningen voor minderjarigen, de cellencomplexen zijn gebouwd voor volwassenen. Dat kan voor kinderen beangstigende situaties opleveren, bijvoorbeeld door geschreeuw van dronken of verwarde arrestanten."

Volgens de RSJ moet het belang van het kind altijd zwaarder wegen dan het belang van het politieonderzoek. Alleen bij grote „noodzaak" zouden kinderen nog in de cel gezet mogen worden. „Bijvoorbeeld omdat ze een direct gevaar voor de samenleving of hun omgeving vormen", zegt RSJ-onderzoeker Peter van der Laan. Die noodzaak moet beargumenteerd, vastgelegd en bekrachtigd worden door een officier van justitie. Een alternatief zou zijn om kinderen thuis de uitkomst van het politieonderzoek te laten afwachten. „Of, als dat niet kan vanwege de thuissituatie, bij familie of in een jeugdinstelling", aldus Van der Laan.

De Raad wil dat áls kinderen vastgezet worden, dat in speciale kindvriendelijke cellen gebeurt.
Arrestantenverzorgers moeten bovendien beter getraind worden in de omgang met minderjarige arrestanten. Van der Laan: „Ze zijn nu onvoldoende op de hoogte van de andere regels voor de omgang met kinderen."

De RSJ wil ook dat kinderen niet langer dan 24 uur vastgezet worden. Daarna moet een rechter-commissaris beoordelen of het kind naar huis mag of toch langer wordt vastgehouden.

Bron: NRC.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Achmea voorgetrokken bij proef met rechtsbijstand

Het kabinet wil dat verzekeraars een deel van de sociale rechtsbijstand gaan uitvoeren. Verzekeraar Achmea is bij de eerste proef voorgetrokken.

De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) heeft regels over het aanbesteden van overheidsprojecten ontweken bij een pilot met rechtsbijstand. Het gaat om een proef met consumentenzaken die werd toegewezen aan verzekeraar Achmea. Daarbij werd na inwinning van juridisch advies bewust het aantal zaken omlaag gebracht zodat het onder de grens van een verplichte aanbesteding kwam. Dat blijkt uit onderzoek van NRC en documenten verkregen met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De RvR wilde voorkomen dat de pilot openbaar aanbesteed kon worden en ook andere verzekeraars konden meedingen, omdat met Achmea al nauw werd samengewerkt aan het opzetten van de pilot. Voor juridische diensten geldt dat vanaf 750.000 euro aanbesteed moet worden en de pilot met Achmea dreigt duurder te worden.

Een juridisch bureau adviseerde de RvR eind 2018 daarom „om toch een aanbesteding te starten of het aantal zaken dat in de pilot wordt getest te beperken". Dat laatste gebeurde, zodat de samenwerking met Achmea verder uitgebouwd kon worden

Lees verder!

Bron: NRC.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Veroordeling voor Utrechtse apotheker die drugsorganisatie leidde

Een 45-jarige man uit Utrecht, die de spil in een drugsorganisatie was, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Ook verduisterde de man als Utrechtse apotheker medicijnen. Zes anderen die elk een eigen rol hadden in of bij de drugsorganisatie zijn veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraffen, taakstraffen en geldboetes.

De 45-jarige man stond aan het hoofd van een criminele organisatie. De medeverdachten zijn onder andere familieleden van de man. Van mei 2015 tot en met februari 2016 heeft hij zich mede schuldig gemaakt aan het opzetten van een hennepkwekerij in Spanje en het telen en verkopen van de drugs. In het onderzoek naar de leden van de organisatie zijn de verdachten onder andere afgeluisterd en gevolgd door de recherche. De drugs zijn onder andere verkocht aan coffeeshops in Amsterdam.
Apotheker

Naast het opzetten van een hennepkwekerij, het telen van wiet en het verkopen van drugs heeft de hoofdverdachte zich ook schuldig gemaakt aan verduistering van medicijnen. In het onderzoek naar de drugshandel is een afluisterapparaat geplaatst in een auto van de hoofdverdachte. Uit afgeluisterde telefoongesprekken blijkt dat verdachte zich ook schuldig heeft gemaakt aan de verduistering van medicijnen en de illegale verkoop daarvan. De man werkte in Utrecht als apotheker.
Daarnaast heeft hij een valse aangifte van een inbraak gedaan en zo geprobeerd om een verzekeraar op te lichten.
De zeven verdachten hebben met het kweken van de hennep en de verkoop daarvan enkel gedacht aan eigen geldelijk gewin. Bovendien hebben zij geen oog gehad voor de maatschappelijke problemen die de handel in softdrugs met zich meebrengt. Achter de illegale handel gaat bovendien een wereld van georganiseerde criminaliteit schuil die wordt gekenmerkt door intimidatie en geweld. Bij het bepalen van de strafmaat heeft de rechtbank in alle gevallen gekeken naar straffen die in vergelijkbare zaken worden opgelegd.

Op 9 februari 2016 is de politie een pand in Utrecht binnengevallen waarna enkele verdachten - onder wie de hoofdverdachte - zijn vastgezet. Dat er bijna vier jaar na de aanhoudingen pas een uitspraak komt, betekent dat de redelijke termijn van het strafproces fors is overschreden. Dat komt onder andere door het uitvoerige onderzoek dat nodig was. De rechtbank houdt bij het opleggen van de straf rekening met deze overschrijding. De hoofdverdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Daarnaast mag hij de komende twee jaar en 8 maanden niet aan het werk als apotheker. De overige verdachten zijn veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraffen, taakstraffen en geldboetes.

Bron: Rechtspraak.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

VK informeerde EU door fout niet over veroordeling van 75.000 criminelen

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Unie niet geïnformeerd over de veroordeling van 75.000 Europese criminelen, schrijft The Guardian dinsdagavond. Een systeemfout werd na vijf jaar ontdekt, waarna de Britse overheid de fout maandenlang probeerde geheim te houden uit angst voor gezichtsverlies, aldus de Britse krant.

Zodoende wist de EU niet dat tienduizenden Europeanen, die in het Verenigd Koninkrijk een misdaad hadden gepleegd, een straf opgelegd hadden gekregen van de Britse rechtbank. Ook was het recidivegevaar van deze personen daarna niet bekend bij hun landen van herkomst.

Onder de veroordeelden bevinden zich mogelijk zware criminelen als moordenaars en verkrachters, schrijft The Guardian. Zij konden terugreizen zonder dat autoriteiten op de hoogte waren van hun veroordeling.

Volgens de krant staat vast dat de Britse autoriteiten de zaak in de doofpot wilden stoppen. Bij een bijeenkomst in mei van de Britse dienst ACRO, die gegevens van criminelen bijhoudt, werd bevestigd dat het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken terughoudend was wat betreft het openbaar maken van de gemaakte fout "door de reputatieschade" die het VK kon oplopen.

Een maand later werd om dezelfde reden opnieuw gezegd dat er "onzekerheid" was over het bekendmaken van de fout. De notulen zijn inmiddels van ACRO's website gehaald.

Het probleem is bekend bij het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid, zegt een woordvoerder tegen de NOS. De zaak wordt in EU-verband onderzocht.

Bron: NU.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Geestelijken die in de gevangenis werken hebben ook verschoningsrecht

Geestelijk hulpverleners, van welke stroming dan ook, hoeven niet te verklaren over bekentenissen van gedetineerden. Dat heeft de hoogste rechter bepaald.

Geestelijken die in gevangenissen werken mogen zwijgen over informatie die ze gehoord hebben van verdachten. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag bepaald. Naast artsen, advocaten en notarissen geldt het zogenoemde verschoningsrecht ook voor geestelijken, ongeacht de stroming waartoe zij behoren.
De hoogste rechter van Nederland deed de uitspraak in een zaak over een moord in Axel. In 2012 ontvoerden en mishandelden twee verdachten een 86-jarige man, met als doel geld van hem te stelen. Het slachtoffer werd uiteindelijk om het leven gebracht, zijn lichaam werd achtergelaten in een sloot. De twee verdachten werden veroordeeld tot 15 en 24 jaar cel.
De verdachte met de laagste straf verklaarde later tegenover twee geestelijk hulpverleners in de gevangenis dat hij de moord alleen had gepleegd. Volgens de advocaat van de man met de hoogste straf zou dat zijn verdachte vrijpleiten.

De twee verzorgers weigerden over de uitspraken van de medeverdachte voor de rechter te verklaren, en beriepen zich op hun verschoningsrecht. De advocaat van de veroordeelde die in cassatie ging, maakte daar bezwaar tegen. Zij zouden als respectievelijk boeddhist en humanist niet als geestelijke aan te merken zijn, en dat recht daarom niet hebben.
In die redenering ging de Hoge Raad niet mee. Vanwege „de aard en inhoud van hun functie" hebben alle geestelijk verzorgers in de gevangenis het recht om te zwijgen, ongeacht de stroming waartoe zij behoren.

Bron: NRC.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

'Aantal jongeren met zware straf bij Halt in zes jaar tijd verdubbeld'

Het aantal jongeren dat met een zware straf voor jeugdcriminaliteit bij instantie Halt terechtkomt, is in zes jaar tijd verdubbeld, blijkt uit cijfers die zijn opgevraagd door NRC.

In 2014 had 13 procent van jongeren die zich bij Halt moest melden een zwaar vergrijp gepleegd; in 2019 is dat gestegen naar 25 procent. In 2019 belandden tot 1 december 3.718 jongeren bij Halt voor zware misdrijven als mishandeling, bedreiging en hacken.

Voorheen werden jongeren die zwaardere vergrijpen pleegden door het OM of de kinderrechter bestraft. Tegenwoordig gebeurt het echter steeds vaker dat politie, Halt en de kinderbescherming de misdrijven bestraffen, zonder vervolging door een rechter.

Vervolging kan soms wel een half jaar duren. Door samen te werken met Halt wordt er sneller gestraft en krijgen minderjarigen geen strafblad.

Volgens Halt-directeur Janet ten Hoope neemt de complexiteit van de groep criminele jongeren steeds verder toe. De jongeren komen vaker uit probleemgezinnen en hebben vaker een lichte verstandelijke beperking.

Het totale aantal zaken bij Halt daalde van 16.903 in 2014 naar 14.421 in 2018. In 2019 is een lichte stijging te zien, met al 14.633 zaken tot december.

Bron: NRC.nl / NU.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

OM over handhaving tijdens boerenprotesten: 'We hebben gefaald'

De autoriteiten hebben op 1 oktober gefaald bij het handhaven van het verbod op tractoren op de weg tijdens het boerenprotest in Den Haag, zegt officier van justitie Linda Bregman in een interview met Opportuun, het vakblad van het Openbaar Ministerie.

Desondanks denkt Bregman dat de politie verstandig handelde op de dag dat duizenden boeren naar het Malieveld kwamen om hun onvrede te uiten over het stikstofbeleid van het kabinet. "Zij (de politie, red.) heeft gekozen voor zoveel mogelijk veiligheid op de snelweg. Daar reden ook gewoon gezinnen en mensen op weg naar hun werk."

Bregman maakte die dag deel uit van de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO), een flexibele organisatie die bij een crisis of groot incident de politie-inzet aanstuurt en coördineert.

Volgens de officier van justitie was het voor de politie niet mogelijk om de boeren tegen te houden. Bovendien was er volgens haar veel alcohol in het spel. "Vergis je niet: de dynamiek was vaak echt niet fijn. Ik weet niet of je de beelden gezien hebt van de boeren die bij het Malieveld door het hek heen reden?"

Daarbij speelde volgens Bregman ook mee dat "het grote publiek vrij massaal achter de demonstranten stond". "Als je dan stevig optreedt, kan de boel enorm escaleren, met alle risico's van dien."

Bron: OM.nl / NU.nl

Geplaatst door G.H. Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Commissie: 25.000 vertrouwelijke telefoontjes met advocaten opgenomen

Justitie heeft door een fout jarenlang veel meer vertrouwelijke telefoongesprekken tussen advocaten en cliënten opgenomen dan eerder werd gedacht. De onderzoekscommissie die de kwestie heeft onderzocht, vermoedt dat het gaat om ongeveer 25.000 gesprekken, schrijft minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het gaat om telefoongesprekken die gedetineerden vanuit de cel met een advocaat voeren. Gesprekken tussen advocaten en hun cliënten zijn per definitie vertrouwelijk. Advocaten konden hun telefoonnummer doorgeven aan de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) om te voorkomen dat ze afgeluisterd werden. De NOvA deelde een actuele lijst van advocaten elke nacht met justitie.

Door programmeerfouten werkte de nummerherkenning, die telefoonnummers zou moeten filteren, echter niet goed. Dat gebeurde als een nummer meerdere keren in de lijst van de NOvA voorkwam, en als de lijst met vertraging werd doorgegeven aan justitie. Gesprekken werden daardoor alsnog opgenomen. De fouten zijn inmiddels hersteld.

Telio, de provider die betrokken is bij de telefoondienst, schatte het aantal per ongeluk opgenomen telefoontjes met advocaten sinds 2017 op ruim drieduizend. De onderzoekscommissie constateerde dat het gaat om 3.313 gesprekken in een periode van acht maanden, de bewaartermijn voor telefoontjes die gedetineerden vanuit hun cel maken.

De commissie komt tot een schatting van 25.000 telefoongesprekken tussen gedetineerden en advocaten sinds 2013, het jaar vanaf wanneer de telefoondienst gesprekken zou moeten filteren. Op basis van verdere berekeningen schat de commissie dat justitie 75 gesprekken heeft beluisterd en dat 200 gesprekken met de politie zijn gedeeld, terwijl ook dat vanwege de vertrouwelijkheid niet de bedoeling is.

Onderzoek na tip aan NOvA
Het onderzoek van de Commissie Telefonie voor Justitiabelen werd uitgevoerd nadat eind 2018 bleek dat een telefoongesprek tussen een advocaat en een cliënt was opgenomen. Een gesprek van een advocaat bleek te zijn opgenomen, terwijl het telefoonnummer was doorgegeven aan de NOvA.

Voor het huidige telefoonsysteem met filter in 2013 in werking trad, werden gesprekken van gedetineerden standaard opgenomen. In het begin van dat jaar beloofde toenmalig staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) daar verandering in te brengen, waarna het filter sinds oktober 2013 wordt toegepast.

 

Bron: NU.nl

 

Geplaatst door mr G.H. Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Rapport: Digitaal politiesysteem van 44 miljoen euro nodeloos ingewikkeld

Een nieuw digitaal politiesysteem dat al zeven jaar in ontwikkeling is en al tientallen miljoenen kostte wordt door het Bureau ICT-toetsing (Bit) als zodanig risicovol, nodeloos ingewikkeld en duur ervaren, dat de politie ermee moet stoppen. Het advies van Bit staat inmiddels online.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zegt in een reactie tegen Trouw dat hij het systeem wil verbeteren, maar niet de stekker eruit gaat halen. Hij wil een extern bureau instellen om onderzoek te doen naar verbeteringen.

Het gaat om het Operationeel Politie Platform (OPP) waar het korps straks massaal gegevens op kan bewaren. Administratieve taken, zoals het verwerken van bekeuringen, zouden daardoor veel sneller afgehandeld worden omdat het systeem het merendeel van de informatie al voor de agenten invult.

Er is al 44 miljoen euro in het systeem geïnvesteerd. Het Bit zegt de ambitie van de politie voor het digitaliseren te begrijpen, maar noemt de gemaakte keuzes "onverstandig". Zo zou er 16 miljoen euro zijn uitgetrokken om twee apps te bouwen op basis van het OPP, terwijl dat veel goedkoper had gekund.

Het Bit adviseert om het idee van "volledige vervanging" van de politiesystemen door OPP los te laten. De politie zou meer gebaat zijn bij meerdere kleinere systemen die goed samenwerken.

'Zelfde systeem, verschillende eisen'
Rechercheurs en agenten moeten met hetzelfde systeem werken, terwijl zij verschillende eisen hebben, constateert het Bit. Ook werkt het Operationeel Politie Platform met een eigen programmeertaal. Dat betekent dat specialisten bij de politie zelf onderdelen met "complexe aspecten" zoals data-integriteit moeten ontwikkelen en bijhouden.

De eigen programmeertaal maakt het ontwikkelen "ingewikkelder dan noodzakelijk", aldus het Bit. Ook heeft "de ontwikkelaar veel minder
gereedschappen voor foutdetectie, -diagnose en -herstel dan bij een gangbare ontwikkelomgeving."

Het zou bovendien moeilijk zijn en tijd kosten om nieuwe programmeurs te vinden, omdat deze eerst moeten worden opgeleid.

Bron: nu.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Klachtencentrum: Banken moeten beter beschermen tegen online oplichting

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) roept banken op om na te denken over betere bescherming tegen oplichting met internetbankieren. Het klachtencentrum wil dat banken maatregelen nemen om onlineoplichting te voorkomen.

De zorgen komen voort uit het feit dat consumenten vrijwel nooit recht hebben op een vergoeding als zij slachtoffer worden van onlineoplichting. Banken worden daar door de wet namelijk niet toe gedwongen als de consument zelf geld overmaakt naar een oplichter.

Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen bij wat WhatsApp-fraude wordt genoemd. Daarbij wordt een slachtoffer via WhatsApp benaderd met de vraag om geld over te boeken naar een bepaalde bankrekening. In een poging het doelwit te overtuigen dat te doen, doet de oplichter zich daarbij voor als een bekende, zoals een familielid.

De afgelopen maanden zijn meerdere mensen aangehouden en veroordeeld voor deze vorm van oplichting. In januari meldde de Fraudehelpdesk dat deze vorm van fraude in 2018 voor minimaal 257.000 euro aan schade heeft veroorzaakt.

Bron: Nu.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Voortaan geen cel maar ‘pittig gesprek’ met minderjarige verdachten

Minderjarigen die voor het eerst een klein vergrijp als een winkeldiefstal plegen, komen in de nabije toekomst weg met een stevige reprimande. De Politie Oost-Nederland experimenteerde afgelopen jaar in Twente met een aanpak waarbij minderjarigen die voor het eerst met de politie in aanraking komen, niet in de cel worden gegooid, maar een stevig gesprek met een agent krijgen, waarbij ook hun ouders aanwezig zijn. Die aanpak wordt landelijk overgenomen.
Een urenlang verblijf in de cel kan voor minderjarigen traumatisch zijn en uit de proef in Twente is gebleken dat een pittig gesprek veel beter werkt. Geen van de ongeveer 120 kinderen tussen 12 en 18 jaar die afgelopen jaar in Twente werden betrapt en bestraffend zijn toegesproken, kwam tot nu toe terug op het politiebureau vanwege een nieuw delict, stelt de politie.

Landelijk kan dat vele duizenden kinderen een verblijf in de cel besparen. Jaarlijks zijn er in Nederland rond de 30.000 politieverhoren met minderjarige verdachten. Nu gaan minderjarige delinquenten nog door dezelfde molen als meerderjarige verdachten. Dat betekent dat ze in een politieauto richting cellencomplex gaan en ze na fouillering vaak urenlang - soms ook 's nachts - in de cel zitten tot er een advocaat is die hen kan bijstaan in het verhoor.

Ook de politie is daar niet blij mee, stelt projectleider Jeannette de Vries van de politie. ,,Politiemensen hebben gekozen voor dit vak omdat ze het hart op de juiste plek hebben. Zij kunnen er ook slecht tegen dat kinderen urenlang huilend in de cel zitten omdat ze een blikje cola of zo hebben gestolen. Dat klopt gewoon niet.''

Het opsluiten van minderjarigen is onnodig, traumatiserend en het schiet het pedagogische doel voorbij, vinden onder meer Defence for Children, de Kinderombudsvrouw en de Vereniging van Nederlandse Jeugdadvocaten (VNJA). Bovendien staat het op gespannen voet met het Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind. De VNJA noemt verdere uitrol van het Twentse project dan ook ‘heel goed'. Marije Jeltes, docent jeugdrecht bij de universiteit Leiden en voormalig jeugdadvocaat, is ook enthousiast over de nieuwe aanpak. ,,Ik ken geen enkele jeugdrechtadvocaat die dit onverstandig vindt.''

De nieuwe aanpak wordt om te beginnen vanaf september in Overijssel en Gelderland ingevoerd.

Bron: AD.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

Justitie wil bedrijf zelf fraude laten onderzoeken

Het Openbaar Ministerie (OM) wil in de toekomst vaker gebruikmaken van fraude- en corruptieonderzoek van advocaten die door verdachte bedrijven zelf zijn ingehuurd. Dat legt minder beslag op rechercheurs van de Fiod, en het OM kan zaken dan sneller afwikkelen.

Thomas Bosch, coördinerend officier van justitie fraudeopsporing van het Functioneel Parket, bevestigt in het FD geluiden uit de advocatuur over deze ontwikkeling. ,,Alles kan, zolang maar duidelijk is vastgesteld dat het onderzoek dat buiten ons is gedaan, breed en diep genoeg is ­geweest" , zegt Bosch.

Waarheidsvinding aan bedrijven zelf overlaten ligt gevoelig. Politiek en samenleving eisen juist meer transparantie bij de aanpak van witteboordencriminaliteit.

,,We zien natuurlijk het liefst dat bedrijven zelf hun rotzooi opruimen en ervoor zorgen dat het niet meer gebeurt", zegt Bosch. Hij benadrukt dat het OM altijd het laatste woord heeft over vervolging en de afhandeling.

Bron: AD.nl

Geplaatst door Hugo Fijma, advocaat in Den Haag

Lees verder »

De oudere berichten staan in het archief.