Nieuwe berekeningswijze transitievergoeding

Volgens het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (Wab) is de transitievergoeding lager bij een lang dienstverband. Ook heeft de werknemer straks recht op een transitievergoeding vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst. Hoe vindt dan de berekening plaats? De feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst is bepalend, zonder afronding op volledig gewerkte halve jaren. 

1 Lagere transitievergoeding bij lang dienstverband 

Het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans regelt dat voor elk jaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd een transitievergoeding van een derde maandsalaris is verschuldigd is, ongeacht de lengte van het dienstverband. 

Berekening van de transitievergoeding vindt plaats aan de hand van de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst zonder afronding op volledig gewerkte halve jaren.   

Rekenvoorbeeld

Een werknemer met een bruto maandsalaris van €3.000 van wie de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd na 15 jaar dienstverband heeft recht op een transitievergoeding. 

Huidige situatie  

Over de eerste 10 jaar van het dienstverband wordt een transitievergoeding betaald van 1/6 maandsalaris per 6 maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd (1/3 maandsalaris per dienstjaar).  

Over de overige duur van het dienstverband wordt een transitievergoeding betaald van 1/4 maandsalaris per zes maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd (1/2 maandsalaris per dienstjaar).  

De totale verschuldigde transitievergoeding is: 20 x (1/6 x 3.000) = €10.000 10 x (1/4 x 3.000) = €7.500  

Totaal €17.500 

Nieuwe situatie  

Over de gehele duur van het dienstverband wordt een transitievergoeding betaald van 1/3 maandsalaris per dienstjaar.  

De totale verschuldigde transitievergoeding is: 15 x (1/3 x 3.000) = €15.000  

2 Transitievergoeding vanaf start arbeidsovereenkomst 

Het voorstel in de wet arbeidsmarkt in balans dat vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst recht bestaat op een transitievergoeding zonder de 'referteperiode' van twee jaar, heeft gevolgen voor de berekening van de transitievergoeding.  

Referteperiode

De referteperiode houdt in dat de werkgever bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst gedurende de eerste 24 maanden van de arbeidsovereenkomst geen transitievergoeding verschuldigd is. Daarnaast geldt nu dat bij de berekening van de transitievergoeding de arbeidsovereenkomst wordt afgerond op volledig gewerkte halve jaren. 

Feitelijke duur  

 

Universele berekeningsmethode 

Met de keuze voor berekening van de transitievergoeding aan de hand van de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst wordt er ook niet voor gekozen om de arbeidsovereenkomst af te ronden op volledig gewerkte hele maanden.  Als voor berekening van de transitievergoeding per maand gekozen zou worden, zou een vast aantal werkdagen per jaar vastgesteld moeten worden. Door uit te gaan van de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst kan gebruik gemaakt worden van een universele berekeningsmethode.  

De transitievergoeding zal, als er geen referteperiode van twee jaar is en afronding niet op volledig gewerkte halve jaren plaatsvindt, dus ook verschuldigd zijn wanneer een arbeidsovereenkomst eindigt na een dag of een week. 

Eindafrekening 

De regering acht dit niet onredelijk bezwarend voor werkgevers, omdat ook voor dergelijke korte arbeidsovereenkomsten een eindafrekening moet worden opgesteld voor wat betreft vakantiedagen, vakantietoeslag en eventuele andere aanspraken. De berekening van de transitievergoeding kan hierin worden meegenomen.  

Naar rato 

In het wetsvoorstel is opgenomen dat de transitievergoeding per jaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd een derde bruto maandsalaris bedraagt en dat de berekening van de hoogte van de transitievergoeding over overige delen van het dienstverband naar rato zal plaatsvinden.  

Voor de berekening van de transitievergoeding blijven de lengte van de arbeidsovereenkomst en het
bruto maandsalaris bepalend.

Voor hele dienstjaren geldt dat de transitievergoeding 1/3 bruto maandsalaris bedraagt. Bij de berekening van de transitievergoeding is de eerste stap om deze te berekenen over de hele dienstjaren.  

Voor de resterende duur van de arbeidsovereenkomst en voor arbeidsovereenkomsten die korter dan een jaar duren, wordt de transitievergoeding naar rato berekend. Daarvoor kan de volgende formule worden gehanteerd:  

 

 

Vragen? Bel of mail Marijke van der Sanden, advocaat arbeidsrecht en familierecht

 

Bron: SalarisNet.nl

 

 

 

Meer nieuwsberichten