Nepwebsites offline gehaald in onderzoek cybercrime

Wet gewijzigd

Door de inwerkingtreding van de wet Computercriminaliteit III per 1 maart 2019 hebben politie en het Openbaar Ministerie de mogelijkheid om websites en servers ontoegankelijk te maken als die gebruikt worden voor het plegen van strafbare feiten. Dit leidt tot directe beëindiging van de strafbare feiten en hierdoor worden eveneens verdere slachtoffers voorkomen (betere bescherming van de burgers tegen bijvoorbeeld online criminaliteit en cybercrime). In deze zaak konden politie en OM daardoor een aantal nepwebsites ‘plat leggen.'

Buitenland

De sites zijn voornamelijk Engelstalig en lokken nietsvermoedende klanten uit het buitenland. Klanten die goederen bestellen en deze vervolgens betalen, krijgen nooit iets geleverd. De gegevens die op de nepwebsite staan, zijn gekopieerd van het echte bedrijf. Alleen is de naam iets anders. De gedupeerden komen er vervolgens achter dat dit echte bedrijf hele andere producten verkoopt en dat ze hier niets kunnen verhalen. Daarna volgt er meestal een aangifte.

Witwassen

De verdachte uit Leeuwarden hield zich vermoedelijk bezig met het witwassen van geld dat met BEC-fraude is binnengehaald. Bij BEC-fraude (Business Email Compromise) wordt een medewerker die betalingen mag verrichten, misleid om een valse factuur te betalen of ongeoorloofd van de bedrijfsrekening over te schrijven. Ook hier is nader onderzoek nodig om het beeld compleet te krijgen. Mogelijk zijn hier andere verdachten bij betrokken, die ook deel uitmaken van dit onderzoek. Van deze verdachte uit Leeuwarden leidt een spoor naar nepsites die door de andere verdachte uit Leek zijn gebouwd. De relatie tussen deze twee verdachten wordt onderzocht.

Samenwerking

In het onderzoek, dat begin 2018 is gestart, is sprake van intensieve samenwerking met banken. Zij melden niet alleen de verdachte financiële bewegingen bij de politie, maar blokkeren direct rekeningen als ze fraude vermoeden. Het wordt voor de politie dan een stuk eenvoudiger om beslag te leggen op het geld van deze rekening(en). Het geld kan dan sneller terug naar de rechtmatige eigenaar, maar het belangrijkste is dat de verdachte er niet meer bij kan.

Vervolg onderzoek

Na de aanhoudingen zijn zoekingen gedaan in de woningen van de twee mannen. Er zijn computers en andere gegevensdragers in beslag genomen, waarin nu gezocht gaat worden naar bewijsmateriaal. In dit onderzoek, waarbij sprake is van meerdere, vaak buitenlandse, slachtoffers, is een bedrag gemoeid van vermoedelijk enkele tonnen. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

 

Bron: OM.nl (Landelijk Parket)

Meer nieuwsberichten