Audrey Naarden

Audrey Naarden

is sinds 1994 strafrechtspecialist en behandelt verschillende soorten strafzaken voor particulieren en ondernemingen, minderjarigen en volwassenen. Zij behandelt ondermeer levensdelicten (moord en doodslag) en overige geweldszaken (onder andere mishandeling, huiselijk geweld, openlijk geweld), vermogensdelicten zoals valsheid in geschrifte en fraudezaken, verkeersdelicten (onder andere doorrijden na ongeval), Opiumwetzaken en alcoholzaken (rijden onder invloed, teruggave rijbewijs).

Daarnaast heeft zij bijzondere belangstelling voor het jeugdrecht, waaronder ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen. Op het gebied van jeugdstrafrecht behandelde zij enkele spraakmakende zaken waar in de landelijke media veel aandacht voor is geweest. Zij volgde de Opleiding Specialisatie Strafrecht aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen en is lid van de adviescommissie strafrecht in het arrondissement Den Haag.

Specialisaties:

Audrey is in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten voor de bovenstaande rechtsgebieden geregistreerd. Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Voor direct contact: naarden@hofrechtadvocaten.nl of 06-34611822.

 

logo_linkedin_119x32.png

 

Naar het overzicht van de advocaten.