Links naar andere websites

ALGEMEEN

www.rvr.org
website van de Raad voor Rechtsbijstand met voorwaarden voor gefinancierde rechtshulp (toevoeging, toevoegingen en zogenaamde pro-deo zaken).
www.rechtspraak.nl
adressen van gerechtelijke instanties in Nederland. Tevens biedt deze website de mogelijkheid om recente uitspraken (bijvoorbeeld op het gebied van uitkeringen, strafrecht of arbeidsrecht) op te zoeken.
www.denhaag.nl
deze website beantwoordt specifieke vragen over Den Haag (adressen van instanties binnen Den Haag), het aanvragen van bijstand (ook wel WWB of Participatiewet) of bijzondere bijstand en het opvragen van uittreksels).
www.advocatenorde.nl
informatie over de Orde van Advocaten en advocaten, ook in Den Haag.
www.rijksoverheid.nl
duidelijk en eenvoudige uitleg over allerlei zaken, zoals bijvoorbeeld gezamenlijk ouderlijk gezag, erkenning, ondertoezichtstelling, naamswijziging, werk en ontslag.

SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT (WIA, WW, ZW, WAO, WAJONG, WWB, participatiewet) en ARBEIDSRECHT

www.ssz-advocaten.nl
de specialisatievereniging Sociaal Zekerheid Advocaten (waar het gaat om problemen met uw uitkering, bijvoorbeeld WIA, WAO, WAJONG, WW, ZW, WWB, terugvordering, toeslagen en participatiewet) of een opgelegde boete.
www.uwv.nl
vraagbaak van het UWV waar het gaat om uitkeringen (WIA, WAO, WAJONG, WW, ZW, terugvordering, toeslagen).
www.werk.nl
het portaal om een WW-uitkering of bijstand (ook wel WWB-uitkering of Participatiewet) aan te vragen of om naar vacatures te zoeken.
www.st-ab.nl
op deze websites zijn de sociale zekerheidsheidswetten (WIA, WAO, WAJONG, WW, ZW, WWB, terugvordering, toeslagen, bijstand en participatiewet), protocollen, normbedragen en jurisprudentie te vinden.
www.vaan-arbeidsrecht.nl
de vereniging voor gespecialiseerde advocaten voor arbeidsrecht
www.szw.nl
website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarin de laatste ontwikkelingen rondom arbeidsrecht, wetgeving en normbedragen zijn terug te vinden.

www.leerwerk.info
Een ervaren bureau voor allerhande arbeidsdeskundige diensten: onderzoeken, beoordelingen, adviezen en begeleiding naar ander werk.

http://www.reflect-lci.nl
Als je vast loopt in je werk, je wilt iets veranderen in je loopbaan, je bent er een tijd uit geweest en je wilt graag weer aan de slag of je bent ontslagen en weer op zoek naar een nieuwe baan, dan heb je vaak een heleboel vragen.

JEUGDRECHT

www.hvja.nl
de Haagse vereniging voor gespecialiseerde advocaten voor minderjarigen, met name waar het gaat om ondertoezichtstellingen, uithuisplaatsingen, een spoed machtiging uithuisplaatsing, V-ots (voorlopige ondertoezichtstelling) en jeugdstrafrecht.
www.vnja.nl
de landelijke vereniging voor gespecialiseerde advocaten voor minderjarigen.
fjr-nu.squarespace.com
de vereniging voor Familie- en Jeugdrecht.
www.jeugdbeschermingwest.nl 
algemene informatie over Jeugdbescherming West (voorheen Bureau Jeugdzorg) en jeugdbeschermers (voorheen: gezinsvoogd).
www.vooreenveiligthuis.nl
het meldpunt voor kindermishandeling. Hier wordt ook de procedure uitgelegd wanneer er sprake is van een melding van kindermishandeling of er zorgen zijn over een minderjarige.
www.kinderbescherming.nl
op deze website wordt de werkwijze van de Raad voor de Kinderbescherming (vaak een onderzoek voorafgaand aan het indienen van een verzoek tot ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing bij de rechtbank) uitgelegd. Ook kun je nazoeken wat er gebeurt als er een spoedmachtiging uithuisplaatsing of een voorlopige ondertoezichtstelling (V-OTS) wordt aangevraagd. 
www.dji.nl
website van de Dienst Justitiële Instellingen. Op deze website kunnen de verschillende instellingen in het kader van een plaatsing van een minderjarige in een gesloten setting worden bekeken.
www.nji.nl
website van Nederlands Jeugdinstituut. Expertisecentrum over jeugd en opvoeding waarop o.a. informatie te vinden is over angststoornissen, kindermishandeling, multiprobleemgezinnen, opvoedingsondersteuning en effectieve jeugdinterventies.
www.kinderrechten.nl
op deze site is ondermeer het internationaal verdrag van de rechten van het kind te vinden (IVRK).
www.kinderontvoering.org
op deze site is uiteenlopende informatie te vinden over kinderontvoering.
www.leerplicht.net
op deze site is alles te vinden over de leerplicht wet.

STRAFRECHT

www.om.nl
de website van het openbaar ministerie. Het openbaar ministerie geeft o.a. leiding aan politie en is verantwoordelijk voor de opsporing. Op deze site kan je veel informatie vinden over boetes, richtlijnen voor het opleggen van straffen en ook bijzondere onderwerpen zoals lover boys, huiselijk geweld.
www.dji.nl
website waarop gevangenissen te vinden zijn voor telefoonnummers en adressen maar ook informatie te vinden is over straffen en maatregelen maar ook over het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie.
www.cjib.nl
website van het centraal justitieel incasso bureau waar je o.a. informatie kan vinden over boetes, invordering, betalingsregelingen, de strafbeschikking maar zich ook bezighoud met internationale aspecten, ontneming, taakstraffen en uitzitten gevangenisstraffen.
www.reclassering.nl
website van de reclassering Nederland. Op de website is informatie te vinden over wat de reclassering kan doen om uiteindelijk politie en justitie contact te verminderen.

PERSONEN- EN FAMILIERECHT

www.rijksoverheid.nl
duidelijk en eenvoudige uitleg over allerlei zaken op het gebied van personen- en familierecht, zoals bijvoorbeeld gezamenlijk ouderlijk gezag, erkenning, ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, naamswijziging, omgangsregeling, informatierecht, voogdij, co-ouderschap, alimentatie, ouderschapsplan
www.verilabs.nl
een voorbeeld van een site waar informatie wordt gegeven over verwantschapsvragen, forensich onderzoek en erfelijke ziekte. Op eenvoudige wijze kan worden vastgesteld of u de biologische vader bent. 

www.alimentatiewijzer.nl : op deze site kunt u informatie verkrijgen over te betalen of te ontvangen kinder- en partneralimentatie.

www.lbio.nl
website van het landelijk bureau inning onderhoudsbijdragen. LBIO int zowel kinderalimentatie als partneralimentatie maar kan ook iets voor u betekenen als er internationale aspecten een rol spelen.
www.echtscheidingswijzer.nl
website met uiteenlopende onderwerpen over echtscheiding.

www.villapinedo.nl: de website voor kinderen die te maken hebben met de echtscheiding van hun ouders. Je kunt er verhalen lezen, zelf je zorgen delen en informatie krijgen over echtscheidingen.