Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht gaat over de regels die gelden in een dienstverband/arbeidsovereenkomst van een werknemer bij een werkgever. Voor zowel werkgevers als werknemers is het belangrijk te weten wat hun rechten en plichten zijn.

De advocaten van Hof-Recht Advocaten kunnen u hierover adviseren. Zij trachten de onenigheden veelal eerst in onderling overleg te op te lossen en tot een oplossing in der minne te komen. Als het tot een procedure komt, staan zij u hier uiteraard ook bij.

Mocht u problemen krijgen met uw werkgever - of dit nu gaat om een loonvordering, een (dreigende) ontbinding van uw arbeidsovereenkomst, een verandering van uw arbeidsvoorwaarden of een ontslag op staande voet - dan kunt u ons altijd bellen voor een vrijblijvend gesprek.

Voor arbeidsrecht hebben wij de volgende gespecialiseerde advocaten: