Rechtsgebieden

De advocaten van Hof-Recht kunnen je helpen met verschillende soorten problemen. Wij zijn gespecialiseerd in strafrecht, jeugdrecht, arbeidsrecht, sociaal-zekerheidsrecht en familierecht.

Strafrecht

Je kunt ons bellen als je oproep krijgt om langs te komen voor verhoor bij de politie. Wij kunnen bij het verhoor zitten om jou te steunen en te adviseren over wat je wel en niet hoeft te doen. Ook kunnen wij je bijstaan als je een transactievoorstel hebt gekregen van het OM (TRIP) of een oproep (dagvaarding) voor de kinderrechter.

(Civiel) jeugdrecht

Bij (civiel) jeugdrecht moet je denken aan ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing en gesloten jeugdzorg. Er zijn ook nog bijzondere vormen zoals de spoedmachtiging uithuisplaatsing en de voorlopige ondertoezichtstelling (V-OTS). Het kan ook zijn dat je onder toezicht staat van Jeugdbescherming West (vroeger: Jeugdzorg) en het niet eens bent met de gang van zaken. Of de gezinsvoogd vindt dat het beter is dat je uit huis wordt geplaatst, terwijl jij liever thuis wil blijven wonen. Neem gerust contact met ons op om te overleggen over wat je dan het beste kunt doen.

Arbeidsrecht

Bij je werk kun je problemen krijgen met je baas. Er kunnen geschillen zijn over o.a. je loon, arbeidscontract of vakantiedagen. Of je wordt ineens ontslagen. Het is dan belangrijk om snel contact met ons op te nemen voor deskundige hulp. Wij kunnen jou buiten en in de rechtszaal bijstaan.

Sociaal-zekerheidsrecht

Bij sociaal-zekerheidsrecht draait het om uitkeringen en voorzieningen. De gemeente neemt besluiten over o.a. (de hoogte van) uitkeringen. Het kan zijn dat je het niet eens bent met dit besluit en hier iets tegen wilt doen. Wij kunnen je hierbij helpen en namens jou bezwaar/beroep indienen.

Familierecht

Stel je ouders zitten in een echtscheiding en je vader en moeder hebben allebei een zware tijd. Je durft niet te zeggen wat je denkt en zit ondertussen ook met allerlei vragen. Meestal kan je wel terecht bij je ouders, maar op dit moment niet. Wij kunnen je adviseren over o.a. omgang, gezag en alimentatie. En als het nodig is starten wij namens jou een procedure op.