Marijke van der Sanden

Marijke van der Sanden

In 1995 ben ik afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Nadat ik een aantal jaren werkzaam ben geweest in diverse juridische functies binnen de rechterlijke organisatie, heb ik in 2002 de overstap gemaakt naar de advocatuur. Als advocaat leg ik mij al jarenlang met name toe op het arbeidsrecht en het personen- en familierecht.

Mijn klantenkring is zeer divers. Doordat ik de zaken daardoor steeds vanuit een andere invalshoek moet benaderen blijf ik creatief en scherp en verveelt mijn werk nooit. 

Arbeidsrechtelijke en familierechtelijke geschillen hebben meestal een grote impact op mensen en het geeft mij altijd veel voldoening als ik een bijdrage heb kunnen leveren aan het bereiken van een bevredigende oplossing, juist in gevallen waarin die niet haalbaar leek. 

In 2007 heb ik de post-academische specialisatieopleiding Arbeidsrecht aan de Grotius Academie met succes afgerond en ben ik lid geworden van de specialisatievereniging voor arbeidsrechtadvocaten VAAN. Aangezien het arbeidsrecht sindsdien ingrijpend is gewijzigd en je met kennis als advocaat altijd een voorsprong hebt, heb ik in 2017 de Postacademische Leergang Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam met goed gevolg doorlopen.

Omdat ik ervan overtuigd ben dat partijen (waar dat mogelijk is) beter af zijn wanneer zij samen zonder procedure(s) een oplossing vinden voor hun conflict, heb ik in 2022 een mediationopleiding gevolg. De daar door mij opgedane kennis en vaardigheden zijn in mijn praktijk breed toepasbaar. Bovendien kan ik daardoor ook als onpartijdige mediator worden ingeschakeld. 

Naast mijn werk als advocaat ben ik plaatsvervangend griffier bij de Raad van Discipline in het ressort Den Haag. Daardoor ben ik mij als geen ander bewust van de zorgvuldigheid die van mij als advocaat verwacht mag worden, zowel door mijn clienten als wederpartijen als de rechterlijke macht. Daar handel ik ook naar.

 

Specialisaties:

Ik heb mij in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten voor de bovenstaande rechtsgebieden geregistreerd. Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

 

Voor direct contact: vandersanden@hofrechtadvocaten.nl of 06-11679672.

 

logo_linkedin_119x32.png

 

Naar het overzicht van advocaten.