Marijke van der Sanden

Marijke van der Sanden

In 1995 ben ik afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Nadat ik een aantal jaren werkzaam ben geweest in diverse juridische functies binnen de rechterlijke organisatie, heb ik in 2002 de overstap gemaakt naar de advocatuur. Als advocaat leg ik mij al sinds 2004 met name toe op het arbeidsrecht. In 2007 heb ik de post-academische specialisatieopleiding Arbeidsrecht aan de Grotius Academie met succes afgerond en ben ik lid geworden van de specialisatievereniging voor arbeidsrechtadvocaten VAAN. Omdat het arbeidsrecht sindsdien ingrijpend is gewijzigd en je met kennis altijd 1-0 voor staat, heb ik in 2017 de Postacademische Leergang Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam met goed gevolg doorlopen.

Mijn klantenkring is divers en bestaat voor wat betreft het arbeidsrecht uit zowel werkgevers als werknemers (ook statutair directeuren). Onder de werkgevers zijn veel (glas)tuinbouwbedrijven, detailhandelaren en IT-gelieerde ondernemingen. Doordat ik de zaken steeds vanuit een andere invalshoek moet benaderen - de positie van de werkgever is immers wezenlijk anders dan die van de werknemer - blijf ik creatief en scherp en verveelt mijn werk nooit. Arbeidsrechtelijke geschillen hebben vaak een grotere impact dan je op het eerste gezicht zou denken en het geeft mij altijd veel voldoening als ik een bijdrage heb kunnen leveren aan het bereiken van een bevredigende oplossing, juist in gevallen waarin die niet haalbaar leek.

Naast mijn werk als advocaat ben ik plaatsvervangend griffier bij de Raad van Discipline in het ressort Den Haag. Daardoor ben ik mij als geen ander bewust van de zorgvuldigheid die van mij als advocaat verwacht mag worden, zowel door mijn clienten als wederpartijen als de rechterlijke macht. Daar handel ik ook naar.

Specialisaties:

Ik heb mij in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten voor de bovenstaande rechtsgebieden geregistreerd. Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

 

Voor direct contact: vandersanden@hofrechtadvocaten.nl of 06-50835844.

 

logo_linkedin_119x32.png

 

Naar het overzicht van advocaten.