Personen- en familierecht

Het familierecht ziet op relaties, zoals die tussen samenwonenden, gehuwden, kinderen en ouders. Er kunnen problemen spelen bij zowel het ontstaan als het ontbinden van deze relaties. Zeker wanneer er kinderen betrokken zijn bij deze problemen is het belangrijk zo snel en goed mogelijk advies in te winnen.

Onze specialisten kunnen u helpen met de volgende kwesties:

  • het verkrijgen van eenhoofdig ouderlijk gezag of gezamenlijk ouderlijk gezag;
  • erkenning van uw kind;
  • een erkenning van een kind ongedaan maken (ofwel een ontkenning vaderschap);
  • problemen rond de uitoefening van het gezamenlijk ouderlijk gezag (1:253a BW procedures);
  • echtscheiding;
  • alimentatie;
  • omgangsregelingen;
  • gezag/voogdij.

Voor personen - en familierecht hebben wij de volgende gespecialiseerde advocaten: