Sociaal-zekerheidsrecht

Het sociaal-zekerheidsrecht bevat een heel scala aan verschillende uitkeringen en regelingen. Over deze uitkeringen worden door het UWV, de Sociale Verzekeringsbank of de Sociale Dienst beslissingen genomen. U kunt bijvoorbeeld te maken krijgen met een boete, met de stopzetting of de weigering van uw uitkering. Als u het niet eens bent met zo'n beslissing, kunt u bezwaar indienen bij de gemeente van uw woonplaats of beroep instellen bij de rechtbank (meestal binnen zes weken). Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht.

Het is belangrijk dat u al in een zo vroeg mogelijk stadium goed juridisch advies krijgt. Neem dan ook direct contact op met een van onze advocaten, zodra u een beslissing over uw recht op uitkering heeft ontvangen.Wij kunnen u helpen met problemen bij de volgende wetten:

  • WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)
  • WAO (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering)
  • WW (Werkloosheidswet)
  • ZW (Ziektewet)
  • Participatiewet of bijstand
  • WWB (Wet Werk en Bijstand, voorheen de Algemene Bijstandswet (ABW)
  • Wajong (Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten)
  • VOG (verklaring omtrent gedrag)

Voor Sociaal-zekerheidsrecht hebben wij de volgende gespecialiseerde advocaten: